Kako je sve počelo?

”Sve što hranom unosimo u organizam gradi nas i mijenja, a o tome što smo unijeli ovisi naša snaga, naše zdravlje i naš život”. Hipokrat

Temelj značaju pravilne prehrane postavio je Hipokrat ovom rečenicom još davne 430. godine prije nove ere, a zadržao se do danas.

Što podrazumijeva pravilna prehrana?

Brojne su definicije pravilne prehrane, moguće ju je sagledati iz različitih aspekata, ali ono osnovno što čini temelj pravilne prehrane je imati barem najvažnije informacije o hrani, načinu proizvodnje, sastavu, pravilnom rukovanju i čuvanju hrane. Potrebno je spoznati vrijednost hrane za organizam, da ono što čovjek jede ga zaista određuje, njegov način života, ali svakako i njegovo zdravlje.

Pravilna prehrana podrazumijeva količinski umjereno unošenje svih neophodnih hranjivih tvari (ugljikohidrata, masti, proteina, vitamina, minerala i vode) raznoliko, primjereno životnoj dobi, fizičkoj i mentalnoj sposobnosti, radnim i intelektualnim naporima, klimi kao i radnoj okolini u kojoj živimo.

Trendovi u gastronomiji

Danas, u vremenu sve užurbanijeg života, kada su uglavnom sve informacije „servirane“ na društvenim mrežama sve je lakše prihvatiti tuđa rješenja za uspješniji i zdraviji život, pa tako i mnogobrojne savjete o pravilnoj prehrani i pripremi namirnica koje su često produkt nedovoljno obrazovanih i stručnih ljudi, a samim time i nepouzdane.

Razvoj gastronomije sa sobom donosi sve značajniju želju za znanjem o pravilnoj prehrani i utjecajem prehrane na zdravlje čovjeka. Znanost o prehrani prestaje biti rezervirana samo za znanstvenike, upravo suprotno, prodire u sve sfere gastronomske ponude i zasigurno čini temelj kvalitetne gastronomske ponude. S nutricionističkog stajališta, hrana koju jedemo treba sadržavati dovoljno hranjivih tvari i zadovoljiti nutritivne potrebe svakog pojedinca, a s druge strane mora biti dovoljno privlačna kako bi bila mamac za sva osjetila i postala „proizvod koji se prodaje“.

Današnji potrošači educiraniji su i sve zahtjevniji, prate najnovije trendove te opravdano očekuju da trendove prate i kreatori gastronomske ponude. Gastronomija je u današnje vrijeme usko vezana uz brigu za zdravlje, slavljenje bogatstva okusa, očuvanja tradicije i autentičnosti.

Što radimo na stručnom studiju Enogastronomija?

Stručni studij Enogastronomija priprema buduće generacije stručnjaka iz područja gastronomije koji će imati mnogobrojna široka znanja za implementaciju u kreiranje gastronomskih ponuda koje fokus stavljaju na kvalitetu života kroz pravilnu prehranu, brigu za zdravlje i aktivan način življenja koji doprinosi dobrobiti pojedinca.

Na kolegiju Osnove znanosti o prehrani na stručnom studiju Enogastronomija, studenti stječu osnovna znanja o principima i važnosti pravilne prehrane, probavi i metabolizmu hranjivih tvari, utjecaju kulinarske obrade na životinjske i biljne namirnice kao i vještinama kreiranja i sastavljanja izbalansiranog obroka za opće i specifične potrebe potrošača. Time otvaramo velike mogućnosti budućoj gastronomskoj ponudi stvarajući temelj za inovacije, kreiranje, unaprjeđenje i uspješno vođenje hrvatske gastro scene. 

Share This