Popis kolegija

Izvoditelj studija: Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine), 180 ECTS bodova

Ukupno kolegija:  33 redovitih + 4 stručne prakse +
4 izborna kolegija, završni rad

1. godina studija

1. semestar

Obavezni kolegiji

 • Kemija hrane
 • Mikrobiologija i higijena
 • Matematika
 • Informacijski sustavi u turizmu i ugostiteljstvu
 • Osnove znanosti o prehrani
 • Engleski jezik I
 • Njemački jezik I
 • Tjelesna i zdravstvena kultura I

2. Semestar

Obavezni kolegiji

 • Poznavanje sirovina i proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla
 • Poznavanje i proizvodnja vina, piva i jakih alkoholnih pića
 • Računovodstvena i porezna pismenost
 • Senzorske analize hrane i pića
 • Regionalne hrvatske kuhinje
 • Engleski jezik II
 • Njemački jezik II
 • Tjelesna i zdravstvena kultura II

2. godina studija

3. Semestar

Obavezni kolegiji

 • Gastronomija I
 • Upravljanje sigurnošću i kvalitetom hrane
 • Vinogradarstvo i vinarstvo Hrvatske
 • Vinorodna područja svijeta
 • Hrvatski autohtoni prehrambeni proizvodi
 • Selektivni oblici turizma
 • Engleski jezik III
Stručna praksa I

Tijekom Prakse 1 (3. semestar) studenti će biti upućen na praksu kod poslovnih subjekata koji se bave kontinentalnom enogastronomskom ponudom u ugostiteljstvu i turizmu. 

4. Semestar

Obavezni kolegiji

 • Gastronomija II
 • Prehrana posebnih skupina potrošača
 • Internacionalne kuhinje
 • E – marketing u turizmu
 • Engleski jezik IV
Stručna praksa II

Tijekom Prakse 2 (4. semestar) studenti će biti upućen na praksu kod poslovnih subjekata koji pružaju enološku i  gastronomsku uslugu. 

Izborni kolegiji

 • Trendovi u prehrani
 • Gastronomija i kultura

3. godina studija

5. Semestar

Obavezni kolegiji

 • Sustavi posluživanja hrane
 • Vještine prodavanja i pregovaranja
 • Serviranje hrane i pića
 • Barsko poslovanje
 • Engleski jezik V
Stručna praksa III

Tijekom Prakse 3 (5. semestar) studenti će biti upućen na praksu kod poslovnih subjekata koji pružaju uslugu kroz barove, restorane i recepcije (hoteli). 

Izborni kolegiji

 • EU fondovi
 • Razvoj novih ponuda u gastronomiji

6. Semestar

Obavezni kolegiji

 • Završni rad
Stručna praksa IV

Tijekom Prakse 4 (6. semestar) studenti će biti upućen na praksu kod poslovnih subjekata koji pružaju uslugu mediteranske enogastronomske ponuda u ugostiteljstvu i turizmu. 

Praktična nastava unutar ustanove (VUP-a) 

Praktična nastava se obavlja u prostorima Veleučilišta u Požegi. Studenti praktičnu nastavu provode u tzv. kuhinjskom i restoranskom prostoru Studentskog centra, u simuliranim radnim uvjetima koji ih očekuju prilikom zaposlenja. Studenti su podijeljeni u grupe (timove), a mentor prakse konstantno je prisutan u nadzoru te po potrebi savjetuje članove i voditelje timova (studente).  Nastava iz enološke skupine predmeta se odvija u vinskom podrumu Veleučilišta u Požegi.

Stručna praksa izvan ustanove (kod gospodarstvenika) 

Nakon početne pripreme polaznika u 2. semestru, polaznici se tijekom 3., 4., 5., i 6. semestra upućuju na obavljanje stručne prakse izvan Veleučilišta, u vanjski poslovni subjekt s kojim Veleučilište ima sklopljen ugovor. Predviđeno je da tijekom svakog semestra prakse student praktični svlada jedan segment enogastonomske ponude. Praksa će slijediti kolegije koji se slušaju u semestru u kojem se obavlja. 

Želiš studirati enogastronomiju u Požegi?

Prijavi se i prvi saznaj sve novosti vezane uz studij. Budi informiran i osiguraj si najbolju startnu poziciju prilikom prijave na studij.

Uspješno ste se prijavili

Share This