Znamo li što jedemo?

Postoji jedna indijska priča o šestorici slijepaca pozvanih da pregledaju jednog slona. Prvi slijepac pipajući slona po boku rekao da je to zid. Drugi slijepac je uhvatio slona za nogu i rekao da je to drvo. Treći slijepac je uhvatio slona za kost i rekao da je to koplje. Četvrti slijepac je uhvatio slona za surlu i rekao da je to zmija. Peti slijepac je dotakao slona za uho i rekao da je to lepeza. Šesti slijepac je uhvatio slona za rep i rekao da je to uže.
Tako i svatko od nas može imati različito poimanje mikroorganizama: zanimljivi dodaci za već prepun zvjerinjak živih bića ili prikrivene „klice” dok ne naprave štetu ili biološki čimbenici u genetičkom inženjerstvu ili im se divimo zbog njihove nezamjenjive uloge u proizvodnji vina i sireva.

Važnost mikroorganizama

Ljudi su stoljećima upotrebljavali neke vrste mikroorganizama da nisu bili svjesni njihovog postojanja. Među najznačajnijim znanstvenim otkrićima je otkriće postojanja mikroorganizama i shvaćanje njihove uloge u prirodnim procesima.
Hrana je složeni ekosustav i vrlo pogodan supstrat za rast mikroorganizama. Mikroorganizmi kvare hranu i izazivaju bolesti koje se prenose hranom, ali imaju i važnu ulogu u proizvodnji hrane.
Svaka osoba koja radi s hranom ključna je karika koja pravilnim radom s hranom mora i može osigurati njezino pravilno čuvanje, pripravljanje i stavljanje na tržište.


Znanje o mikroorganizmima je ključno za sigurnost hrane

Na kolegiju Mikrobiologija i higijena na stručnom studiju Enogastronomija studenti stječu osnovna znanja o pravilnom načinu rada s hranom koji neće prouzročiti njezinu kontaminaciju prvenstveno štiteći svoje i zdravlje drugih ljudi, ali jednako tako i svoj posao te reputaciju objekta u kojem rade.
Kolegij se izvodi u prvom semestru, a cilj kolegija je stjecanje znanja o mikroorganizmima, njihovim oblicima, građi i životnim funkcijama kao i upoznavanje studenata sa prevencijom mikrobiološke kontaminacije hrane, učinkovitim postupcima čišćenja, upotrebi odgovarajućih sanitacijskih sredstava, higijeni osoblja i higijenskom rukovanju hranom.


Share This