Stručni studij Enogastronomija

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer prehrambene tehnologije, smjer enogastronomija

Izvoditelj studija: Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine), 180 ECTS bodova

Broj planiranih studenata: 30 redovitih, 0 izvanrednih

Ukupno kolegija: 33 redovitih + 4 kolegija stručne prakse +
                                 4 izborna kolegija, završni rad

Stručni studij Enogastronomija prvi je studij  u RH iz područja biotehničkih znanosti  usmjeren na kvalitetu i zdravstvenu ispravnost hrane i pića, prvenstveno u sektoru ugostiteljstva i turizma

Bogatstvo hrvatske enogastronomske ponude je u različitosti. U Europi je teško pronaći zemlju u kojoj se na tako maloj površini izmjenjuju tolike različitosti kao u Hrvatskoj. Različitosti su uvjetovale i razvoj različitih vještina u obradi sirovina za proizvodnju hrane, kao i u njenoj pripremi. Može se reći da je na to utjecao i zemljopisni oblik i položaj. U gastronomskom pogledu sjeverozapadni dijelovi Hrvatske pripadaju Srednjoj Europi, a južni Sredozemlju. Hrvatska povijest svjedoči raznim previranjima, posebnostima kulturoloških osobitosti, specifičnosti korijenski različitih tradicija, običaja i navika. U sve to se izvrsno uklapaju obilježja ruralnih i urbanih sredina, koja su zbog male zemljopisne udaljenosti snažno isprepletena. Različitosti se u gastronomskom smislu vrlo često  snažnu prožimanju, podložne su utjecajima i prijenosu gastronomske baštine iz jedne regije u drugu, iz ruralnih krajeva u urbane sredine, iz tradicionalnoga konteksta u redizajniranu suvremenost. Upravo su to prednosti hrvatske gastronomske ponude koja sjedinjuje bogatstvo srednjoeuropske, mediteranske i orijentalne kuhinje, ali i zbog toga što se temelji na iznimno zdravim namirnicama.  Upravo zbog toga, hrvatska gastronomija je zrcalo kulinarskih domena bivših vladara ovih prostora, od Beča i Venecije do Istanbula, ali i dragocjeno nasljeđe pučkih kuhinja, razvijanih u čvrstoj sprezi sa skromnim mogućnostima pojedinih regija.  

Današnji razvoj gastronomije u Hrvatskoj ne smije se prepustiti slučaju. Sve više se nameće potreba obrazovanja stručnjaka i u tom području. Globalizacija je nametnula svoje trendove i u prehrani. Međutim, ono što je i u novim trendovima naglašeno je prirodnost i izvornost. Studenti će se na ovom studiju upoznati sa sirovinama za proizvodnju hrane, naglasak će biti na očuvanju njihovih prirodnih sastojaka tijekom procesiranja suvremenim metodama. Kroz proučavanje hrvatske tradicionalne kuhinje svladati će temeljne kulinarske vještine, naučiti voditi objekte koji se bave pripremom hrane, planirati obroke, znati dati preporuke za izbalansiranu prehranu. Upoznavanjem sa svjetskom kulinarskom baštinom proširiti će svoje vidike, prepoznati prednosti i osobitosti, te ih moći primijeniti u suvremenoj enogastronomskoj ponudi. Sve to će im omogućiti da nauče složiti menije prema potrebama klijenata. Svladavanjem temeljnih biotehničkih kolegija biti će osposobljeni za bolje razumijevanje i primjenu suvremenih trendova u prehrani. Stečena znanja biti će poveznica za osuvremenjivanje receptura za pojedina jela i preporuka za ciljanje skupine potrošača. Očekivani razvoj turizma je dodatni akcelerator za razvoj hrvatske gastronomije i jedne od najatraktivnijih europskih kuhinja, popraćene sve boljom ponudom vrhunskih vina, koja u stopu prati razvoj hrvatske gastrokulture.

Praktična nastava neophodna je komponenta u procesu usvajanja znanja i vještina pristupnika. Zbog toga naglasak je stavljen na proces provedbe praktične nastave koje se odvija na dva načina:  

1) unutar Veleučilišta – u okviru kolegija Regionalne hrvatske kuhinje, Internacionalne kuhinje, Gastronomija I i II, Vinorodna područja svijeta, Vinogradarstvo i vinarstvo Hrvatske

2) kod poslovnih subjekata u okviru kolegija Stručna praksa I, II, III i IV- 3. 4. 5. i 6. semestar.  

Opći ciljevi studijskog programa stručnog studija Enogastronomija su osposobljavanje studenata za:

 1. profesionalno napredovanje u području proizvodnje i posluživanja hrane,
 2. uspješan nastavak školovanja na srodnim specijalističkim studijima iz područja biotehničkih znanosti.

 Stručni ciljevi studijskog programa stručnog studija Enogastronomija su osposobljavanje studenata za:

 1. rad u poslovnim subjektima koji se bave proizvodnjom i posluživanjem hrane i pića,
 2. edukaciju i savjetovanje osoblja ili potrošača o posluživanju kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane i pića,
 3. edukaciju osoblja i potrošača o optimalnom kombiniranju sastojaka hrane, te interakciji hrane i pića.
 4. unaprjeđenje kvalitete i raznolikosti ponude u poslovnim subjektima koji se bave proizvodnjom i posluživanjem hrane i pića uzimajući u obzir trendove u prehrani kao i prehranu posebnih skupina potrošača.

Poslovi za koje će student biti osposobljen

 • upravljanje odjelom hrane i pića u subjektima u poslovanju s hranom,
 • dizajniranje i  osuvremenjivanje  restoranskih menija,
 • organizacija enoloških i gastronomskih manifestacija ,
 • stručno savjetovanje prilikom izrade poslovnih planova ugostiteljskih objekata,
 • upravljanje raspodjelom ljudskih resursa u gastronomiji,
 • recenziranje ugostiteljskih časopisa,
 • održavanje stručnih radionica iz područja enogastronomije za korisnike različitih kategorija,
 • stručno savjetovanje o sljubljivanju hrane i pića,
 • razvoj, upravljanje i kontroliranje sustava osiguranje kakvoće.

Pogledajte naše prostore

Novi studentski dom dr. Franjo Tuđman na površini od 2.900 m2 u svom sastavu ima:

 • 110 kreveta u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa kupaonicama (od čega 62 kreveta za studente u nepovoljnom položaju);
 • 2 kreveta za studente sa invaliditetom,
 • polivalentnu sportsku dvoranu,
 • medijateku,
 • opremljenu zajedničku učionicu,
 • spremište za bicikle,
 • čajnu kuhinju s blagovaonicom,
 • samoposlužnu praonicu, te
 • opremljenu kuhinju s menzom za osamdeset osoba.

Uvjeti upisa na studij

Pravo upisa  na preddiplomski stručni studij Enogastronomija imaju osobe za završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem.

Upis na preddiplomski stručni studij Enogastronomija obavlja se putem natječaja koje objavljuje Veleučilište sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu i Pravilniku o pravilima studiranja.

Prijave na natječaj za upis na preddiplomski stručni studij odvijaju se kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta NISpVUili podnošenjem prijave Studentskoj službi Veleučilišta, sukladno natječaju.

Razredbeni (klasifikacijski postupak) se provodi putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta  vrednovanjem uspjeha u svim razredima srednje škole te vrednovanjem predmeta koji je pristupnik položio na ispitima državne mature i to kako slijedi:

 • Uspjeh u srednjoj školi 40% 40%
 • Obvezni dio državne mature – Hrvatski jezik razina B 20% 20%
 • Obvezni dio državne mature – Matematika razina B 20% 20%
 • Obvezni dio državne mature – Strani jezik razina B 20% 20%

te na temelju kriterija vrednovanja ukupnog uspjeha pristupnika u srednjoj školi, vrednovanja općeg uspjeha svakog razreda srednje škole te vrednovanja završnoga ispita (mature).

Mogućnost upisa na stručne studije Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi imaju hrvatski državljani, pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske (sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske NN 124/11 i 16/12) koji nisu obveznici polaganja državne mature odnosno koji su završili četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine. Razredbeni postupak temelji se na vrednovanju općeg uspjeha u svakom pojedinom razredu srednje škole te uspjeha na završnom ispitu (maturi).

Ishodi učenja na razini studija

Opći ishodi učenja

O1: povezati opća znanja iz temeljnih prirodnih znanosti kao što su kemija, kemija hrane i mikrobiologija sa stručnim znanjima iz gastronomije  (razina 5 HKO),

O2: argumentirati specifičnosti i načine funkcioniranja poslovnog subjekta i poduzetništva u hrvatskom zakonodavnom okviru, koristeći stručnu terminologiju (razina 6 HKO),

O3: odabrati metode za pregovaranja, vođenja sastanaka i poslovnu komunikaciju (razina 6 HKO),

O4: utvrditi važnost poznavanja stranih jezika kao osnovnog sredstva komunikacije u hotelijerstvu i turizmu (6 HKO),

O5: podržati navike koje doprinose očuvanju zdravlja (razina 6 HKO).

Stručni ishodi učenja

S1. obrazložiti utjecaj pojedinih spojeva u hrani na zdravlje čovjeka (razina 6 HKO),

S2. preporučiti korisnicima određenu vrstu hrane s obzirom na njihove specifične potrebe i uvjerenja (6 HKO),

S3. interpretirati zakonodavstvo, te sustave osiguranja kakvoće vezane uz proizvodnju i posluživanje hrane i pića (razina 6 HKO),

S4. utvrditi odgovarajući obrazac pravilnog rukovanja s hranom i pićem u skladu s važećim higijenskim principima (6 HKO)

S5. predvidjeti racionalnu i ekonomičnu upotrebu hrane i materijala radi postizanja visoke kvalitete usluge (6 HKO),

S6. osmisliti nove proizvode i unaprijediti postojeće u području enološke i gastronomske ponude (razina 5 HKO),

S7. poduprijeti i promovirati specifičnosti enološke i gastronomske ponude Republike Hrvatske

S8. kombinirati vino i/ili druga pića i hranu (razina 5 HKO),

S9. utvrditi značajke domaćih i međunarodnih vina  (6 HKO).

Naši partneri na studiju

Želiš studirati enogastronomiju u Požegi?

Prijavi se i prvi saznaj sve novosti vezane uz studij. Budi informiran i osiguraj si najbolju startnu poziciju prilikom prijave na studij.

Uspješno ste se prijavili